Små virksomheder

Innovayt finder den støtteordning, som passer bedst til dit projekt. Vi bruger vores netværk og viden om programmerne til at finde de bedste partnere til projektet og udarbejde en effektiv ansøgning, der optimerer dine chancer for støtte.

Som SMV vil du ofte være konfronteret med en eller flere af følgende problemstillinger:

  • Du har en idé til et nyt produkt eller en ny proces, som potentielt kan åbne nye markeder; men du har ikke penge eller relevante partnere til at implementere ideen
  • Du har allerede udviklet et nyt produkt eller service; men har brug for finansiering og en strategi til at bygge bro til markedet og lukke det første salg
  • Du føler et behov for at opbygge et netværk hos stærke eksterne partnere for at kunne overvåge teknologiudviklingen på dit felt
  • Du har vanskeligt ved at finde og fastholde kvalificerede medarbejdere til udviklingsprojekter og kigger efter nye måder at tilføre viden til virksomheden på
  • Du har kapacitetsbegrænsninger og kigger efter muligheder for at udvide virksomhedens produktion enten lokalt eller internationalt

I alle disse situationer kan finansiering fra offentlige støtteprogrammer være en mulighed. Finansieringen kommer fra de mange nationale og europæiske ordninger, som er målrettet mod SMV’er.

Vi bruger vores viden og erfaring med støtteordninger til at finde den bedste støttemulighed til dit formål. Ved at outsource arbejdet med støtteansøgningen til os optimerer du sandsynligheden for succes i form af opnået støtte til projektet.

Hos Innovayt kalder vi det fulde kundeforløb fra idé og udvælgelse af støtteprogram til færdiggørelse af ansøgning for i-Funding.

Thomas Elmbæk Knudsen
bulb

Fortæl om dit projekt

Vi er altid villige til at give dig en hurtig vurdering af støttemuligheder for din projektidé. Kontakt os hvis du repræsenterer en SMV, har en idé eller kan genkende en eller flere af de nævnte udfordringer:

Beskriv dit projekt her
Thomas Elmbæk Knudsen
telmbaek@innovayt.eu

Kommende deadlines for SMVEU
Horizon 2020
26-09-2019
SMV // Større virksomheder // Offentlig sektor
Call Topic
MSCA-COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes
Type of activity
R&D