i-Generator

i-Generator hjælper forskningsintensive virksomheder med at maksimere udbyttet af støtteprogrammer over tid og i samklang med virksomhedens egen innovationsstrategi.

Innovayt har udviklet i-Generator som en samlet løsning for virksomheder, der selv bedriver forskning og udvikling og derfor har en varig, strategisk interesse i offentlige støtteprogrammer.

Fordelene ved at implementere i-Generator ligger ikke alene i adgangen til støttemidler, men også i eksponering af virksomheden mod nye netværk og ny viden i de eksterne samarbejder, som er en del af støttede projekter. Herudover ligger fordelene i en mobilisering af virksomheden over tid – gennem struktureret information om muligheder samt træning af medarbejdere – til at udnytte mulighederne i programmerne.                                                                           

i-Generator består af fem simple, overordnede moduler, hver med en række forskellige services som tilvælges af den enkelte virksomhedskunde.

undefined

Kenneth Glarbo
bulb

Fortæl om dit projekt

Kontakt os hvis du ønsker at høre mere om i-Generator:

Beskriv dit projekt her
Kenneth Glarbo
kglarbo@innovayt.eu