Funding Intelligence

Til virksomheder og organisationer, som driver egne udviklingsaktiviteter, tilbyder Innovayt opdateret information om støttemuligheder, der fokuserer specifikt på kundens behov.

Vores Funding Intelligence-ydelser tilvejebringer højt kvalificeret information om støttemuligheder, der frasorterer overflødig information og kun fokuserer på de programmer, som er relevante for kunden.

Innovayt har en omfattende database over støtteprogrammer og udbud, som indeholder al relevant information om europæiske og danske programmer. Databasen opdateres løbende og kan anvendes til en lang række forskellige formål og formater. Det kan for eksempel dreje sig om at finde aktuelle støttemuligheder inden for enkelte temaområder som ”vindenergi” eller ”fødevareforskning”.

Grant Scan

Et Innovayt Grant Scan giver et overblik over konkrete støttemuligheder for en specifik kunde. Hovedformålet med et Grant Scant Scan er at give kunden et øjebliksbillede af støttemuligheder og dermed et klart grundlag for at prioritere projektideer i forhold til videre modning og eventuel støtteansøgning. Et Grant Scan er det naturlige startpunkt for virksomheder, som ønsker at afklare det overordnede støttepotentiale for virksomheden, eller som et startpunkt for at lede efter støttemuligheder til et særligt forretningsområde.

Resultatet af et Grant Scan er en på én gang detaljeret og overskuelig rapport over mulige støtteprogrammer til kunden. Rapporten indeholder en oversigt over matchende programmer, med angivelse af nøgleoplysninger såsom minimumskrav, tematisk bredde, budgetstørrelse, støtteprocent etc. Rapporten egner sig til kundens ledelsesmæssige prioritering af projekterne efterfølgende.

Kenneth Glarbo
bulb

Fortæl om dit projekt

Kontakt os hvis du ønsker at høre mere om Funding Intelligence ydelser hos Innovayt:

Beskriv dit projekt her
Kenneth Glarbo
kglarbo@innovayt.eu