Mission

Innovayts mission er at hjælpe vores kunder til at skabe værdi gennem innovation, særligt ved at medvirke til udviklingen af nye produkter og services med højt indtjeningspotentiale.

Til at understøtte missionen har vi defineret et sæt værdier som bærende for vores daglige arbejde. Værdierne er baseret på følgende tre overordnede principper:

  • Innovayt skal skabe værdi ved væsentligt at forøge innovationsevne og –resultater for alle kunder
  • Innovayt skal stræbe efter at repræsentere højest mulig faglig standard i alle ydelser til kunder
  • Innovayt er en socialt og etisk ansvarlig virksomhed

Innovayt er et moderne konsulenthus med en tidssvarende personalepolitik. Vi stræber efter at give vores ansatte maksimalt ansvar og udfordringer inden for de muligheder, som er givet af vores forretning og medarbejdernes individuelle forudsætninger.