Historie

Innovayt blev grundlagt i slutningen af 2006 af en gruppe partnere med forskellig baggrund i offentlig innovationspolitik, støtteprogrammer og privat konsulentbranche.

Siden da har virksomheden udviklet sig og er i dag vokset til en markedsførende position på dets hjemmemarkeder i Skandinavien og Portugal. Samtidig er der over årene rekrutteret en base af højt kvalificerede konsulenter, som besidder forskningskompetencer inden for alle væsentlige akademiske discipliner.

Innovayt har fra starten været funderet på en idé om at hjælpe kunder til værdiskabelse gennem innovation, og specifikt ved at tilbyde kunder – virksomheder, universiteter mv. – hjælp til at vinde finansiering fra EU- og nationale støtteordninger inden for forskning og udvikling. Dette er til stadighed Innovayts kerneforretning, og antallet af både søgte og vundne kundeprojekter er vokset kraftigt i takt med firmaets vækst og geografiske udbredelse.

Over årene har efterspørgslen efter Innovayts ydelser desuden udviklet sig fra rene støtteansøgninger, og bredden i services er tilsvarende udvidet. I de senere år er en række større opgaver, dels omkring mobilisering af SMV’er (iFacilitator), dels omkring permanent rådgivning af virksomheder og organisationer om innovationsprogrammer (i-Generator), blevet løst for kunder. Dette har etableret hhv. i-Facilitator og i-Generator som væsentlige produktområder for Innovayt ved siden af i-Funding (ansøgninger). Alle virksomhedens ydelser og opgaver falder dog til stadighed under betegnelsen innovationsrådgivning.

Tilsvarende er kundebasen udvidet betydeligt, fra oprindeligt overvejende mindre virksomheder til nu også en lang række universiteter, forskningsinstitutioner og store virksomheder.

Innovayt har i dag 27 fastansatte konsulenter og er etableret med kontorer i København, Oslo og Braga (Portugal).