Tre pletskud sikrer 65 millioner kroner fra EU’s ITN-program

Tre pletskud sikrer 65 millioner kroner fra EU’s ITN-program

18-06-12

EU-programmet, Initial Training Networks (ITN), har til formål at forbedre karriereudsigterne for forskere i både den offentlige og private sektor. Universiteter, forskningsinstitutter og virksomheder kan søge om støtte til Ph.d.-uddannelser i internationale netværk med fælles forskningsprojekter som omdrejningspunkt. ITN er opdelt i 3 underprogrammer: Multi-partners ITN, Innovativt Doctoral Program(IDP) og The European Industrial Doctorates (EID). I forbindelse med januardeadlinen modtog ITN 1022 ansøgninger, hvoraf 631 var over tærskelværdien og kun 130 blev finansieret. Med andre ord var den samlet succesrate på 12,7 %.

Innovayt har udviklet en meget succesfuld tilgang og metode til at sikre en høj succesrate for kunder, der indsender ansøgninger til ITN programmer. Til den seneste deadline har Innovayt assisteret med at skrive og udvikle 6 ansøgninger til EU’s ITN program: 2 EID (1 finansieret og rangeret 4 blandt alle EID forslag), 1 IDP(finansieret), 3 Multi-ITN (1 finansieret). 3 ud af 6 forslag blev finansieret – en succesrate på 50 % og derfor langt foran gennemsnittet for dette konkurrenceprægede program. De 3 finansierede projekter udgør i alt 32 Ph.d.er og omkring 60-65 millioner DKK i direkte støtte til de involverede parter. Med 100 % finansiering af omkostningerne er ITN programmet meget attraktivt for både universiteter og virksomheder i hele Europa.

Hvis du vil vide mere om ITN programmet kontakt venligst Thomas Knudsen.