Tilskud til innovative gennemskinnelige betonpaneler

Tilskud til innovative gennemskinnelige betonpaneler

17-06-13

BrightWall projektets hovedformål er at udvikle et innovativt betonmateriale, som er skræddersyet til specifikke bygningsapplikationer og som giver mulighed for kontrolleret transmission af dagslys i bygninger.

Brightwall vil udvikle et nyt byggemateriale – gennemskinnelig beton – i form af en sandwichkonstruktion beregnet til facader og lastbærende applikationer. Materialet har højt arkitektonisk potentiale og samtidig imødekommer det vigtige overvejelser omkring både energieffektivitet og indeklima i form af levering af naturligt lys i rummet. Konceptet omfatter radikale innovationer, som muliggør dynamisk kontrol af dagslys og projektet bearbejder F&U-barrierer relateret til produktionen af præfabrikerede sandwichpaneler med indlejrede optiske fibre og varmeisolering.

Projektets partnere engagerede Innovayt til at hjælpe med at videreudvikle og præsentere deres projektide i en EU-ansøgning.  Efter evalueringen blev partnerne inviteret til kontraktforhandlinger og er således godt på vej til at modtage et tilskud på ca. 1,7 mio. Euro til udviklingsarbejdet.

Bo Jacobsen, CEO for Dupont Lightstone understreger: “Vi har hverken tiden eller færdighederne til at udarbejde ansøgninger på det niveau, som Innovayt’s højt kvalificerede specialister gør. Vi har nu brugt Innovayt for tredje gang, over de seneste tre år, med en imponerende succesrate. Vi starter snart et nyt projekt med deres hjælp, så jeg ser det unødvendigt at sige, at vi anbefaler Innovayt’s service!”

For yderligere information kontakt Débora Ferreira.