Tilskud til forskeruddannelse

Tilskud til forskeruddannelse

11-07-11

Innovayt har hjulpet Queen Mary, University of London (QMUL) med at sikre en forskningsbevilling fra EU/FP7-programmets Marie Curie-ordning. Projektet INTERCROSSING forsøger at understøtte unge forskere og udruste dem til de særlige udfordringer, som er forbundet med kommerciel udnyttelse og anvendelse af Next Generation Sampling-teknologi. Der er således store, tværfaglige udfordringer forbundet med teknologien, som muliggør analyse og tests af gen-materiale, som ikke som tidligere på samme måde er bundet af tid og sted. Konsortiet, som skal samarbejde om forskeruddannelser og udvekslingsprogrammer, består af 6 universiteter og 6 virksomheder.

Den ansvarlige forsker og initiativtager fra QMUL udtaler efter samarbejdet med Innovayt: ”Innovayt hjalp os med kommentarer og forslag til en tidligere ansøgning, hvilket gav anledning til omfattende ændringer af vores præsentation af såvel det forskningstekniske indhold som afsnit om projektledelse og –organisation. Ændringerne betød en dramatisk forbedring af vores resultat, som endte på 95,4% [af maksimumscoren]”.