Tilskud fra Højteknologifonden til fremtidens højspændingsmaster

Tilskud fra Højteknologifonden til fremtidens højspændingsmaster

09-04-14

nnovayt har hjulpet den danske virksomhed Bystrup Arkitekter og Designere med udvikling og udarbejdelse af en ansøgning til Højteknologifonden. Projektet blev godkendt og vil modtage et tilskud på 15.000.000 kr.

Projektet “PoPyFu” retter sig mod en meget attraktiv markedsmulighed for designdreven nyudvikling af luftbårne højspændingsmaster (OHTL) gennem udvikling af innovative, kompositbaseret master der muliggør ny, værdiskabende formgivning og tekniske løsninger. PoPyFu’s sigter mod næste generation of designdrevne OHTL’er med fordele for både slutbrugere (TSO’er) og offentligheden, idet masterne er er mindre, mere kompakte og visuelt mere acceptable for offentligheden.

Brian Endahl fra Bystrup kommenterer Innovayt’s arbejde: ”Samarbejdet med Innovayt var styret af professionalisme hele vejen igennem. Fra første samtale til den endelige ansøgning har Innovayt ledet processen med solid hånd og har haft en afgørende rolle i tildelingen af støtte fra fonden. Jeg vil ikke tøve med at bruge Innovayt igen.”

For mere information kontakt Michael Holbech.