SMV-instrument Tilskud til Novel Modular Platform for Energibesparelser

SMV-instrument Tilskud til Novel Modular Platform for Energibesparelser

17-08-16

Innovayt har hjulpet LS Control A/S til at erhverve midler fra Horisont 2020-SMV instrumentet til at udvikle SmartCOMBI projektet.

Projektet sigter mod energibesparelser i beboelsesejendomme ved hjælp af en ny og alsidig modulopbygget styring platform med banebrydende teknologier til at styre enheder til opvarmning af vand, klimaanlæg og ventilation.

For at forbedre energieffektiviteten, er moderne "nulenergi"-hjem højisoleret. Som en konsekvens kan ikke hjem længere ventilere, hvilket resulterer i dårligt indeklima. Således er anvendelsen af ​​effektiv ventilation blevet stadig vigtigere. Men ventilation medfører betydeligt varmetab, hvilket reducerer energieffektivitet i bygningen.

SmartCOMBI-projektet vil optimere og demonstrere en ny og omkostningseffektiv kontrol platform, hvilket resulterer i besparelser og fordele for slutbrugerne (lavere drift og installationsomkostninger, optimeret komfort og sundere miljø, bedre styring af udgifter – web brugergrænseflade) og producenter (hurtigere vej til markedet og lavere tilpasning omkostninger, certificering og høj energimærker, opnå konkurrencemæssige fordele ved at tilbyde høj effektiv og banebrydende teknologi, hvilket ellers er umulige på grund af manglende viden eller finansiel kapacitet).

Per Nielsen siger "De ansatte i Innovayt har hjulpet os med at navigere i Horisont 2020-systemet og på en professionel måde været med til at udpege essensen i vores idé. Uden deres hjælp jeg er ikke sikker på, at vi ville have været i stand til at nå til dette punkt, og vi har besluttet at holde op det gode samarbejde med Innovayt for næste fase ".

For yderligere information kontakt venligst Carlos Costa.