Samarbejde mellem Innovayt og Region Sjælland høster roser i ekstern evaluering

Samarbejde mellem Innovayt og Region Sjælland høster roser i ekstern evaluering

05-02-14

Innovayt har de seneste to år samarbejdet med Region Sjælland i TIPS-projektet, hvis målsætning er at øge sjællandske virksomheders deltagelse i internationale F&I projektsamarbejder - gennem bl.a. EU’s forskningprogrammer. Hidtil er fem af de identificerede projekter blevet lanceret med succes og har modtaget EU-midler gennem EUs forskningsprogram (FP7) og EUREKA’s Eurostars.

TIPS-projektet er finansieret af Regionens Sjællands Vækstforum og blev for nyligt evalueret sammen med ni andre udvalgte projekter. Den uafhængige rapport fra COWI udpeger TIPS som det projekt, der samlet har givet det bedste afkast – return on investment - blandt i alt 10 projekter. 2. generation af TIPS projektet fortsætter i 2014 med fokus på at mobilisere projekter og deltagere til det nye EU-forskningsprogram, Horizon 2020.

For yderligere information,  kontakt Thomas Knudsen.