Ny IKT-platform til pensionister

Ny IKT-platform til pensionister

09-04-14

Som resultat af et succesfuldt samarbejde, udarbejdede og indsendte ITU og Innovayt et forslag til Ambient Assisted Living (AAL) programmet.

Give&Take projektet tager bestik af det voksende samfundsmæssige potentiale og de store markedsmuligheder forbundet med IKT-platforme, der understøtter aktiv aldring af pensionister. Projektet skal udvikle en platform, der formilder gensidig udveksling af professionelle og frivillige services og ydelser. Give&Take anvender og evaluerer et nyt servicekoncept baseret på en innovativ teknisk infrastruktur, der strukturerer og sammebringer hverdagsaktiviteter og dermed letter samfundsengagementet blandt pensionister og andre borgere med tid og muligheder for at bidrage med  frivilligt arbejde. Projektet løber 36 måneder og blev for nyligt godkendt til finansiering.

Lone Malmborg fra ITU kommenterer Innovayts arbejde: ”I alle henseender var det en særdeles god oplevelse at arbejde med Innovayt gennem ansøgningsforløbet. Innovayt bidrog med professionel viden om ansøgningsprocessen og konteksten i EU-forskningsansøgninger. De viste også en stærk evne til, på kort tid, at etablere et professionelt overblik på det specifikke forskningsområde. Dette gjorde konsulenterne i stand til at give meget værdifuld rådgivning om forretningsstrategier for den foreslåede forskning samt generel rådgivning om konsortieledelse og andre vigtige dele af vores AAL EU-ansøgning, Give&Take. Afslutningsvis var den venlige og professionelle atmosfære - samt deres næsten 24/7 tilgængelighed i kritiske perioder - med til at gøre det en sand fornøjelse at arbejde med Innovayt.”

For mere information kontakt Thomas Knudsen.