Nordic Radar Solutions: Funding “double strike”

Nordic Radar Solutions: Funding “double strike”

29-01-19

Nordic Radar Solutions er et ingeniør- og konsulentfirma, der udvikler ”state-of-the-art” sensorbaserede løsninger dedikeret til civile og militære applikationer.

Lufthavnsmyndigheder og flyselskaber står i stigende grad over for sikkerhedstrusler mod passagerer, besætninger og fly forårsaget af en lang række fremmedobjekter (FOD) på landingsbaner og fuglekollisioner (BAS) samt et voksende antal droner i områder omkringliggende lufthavne.

I dag er alle lufthavne afhængige af tidskrævende og dyre køretøjspatruljer til periodiske inspektioner af landingsbaner. Disse foranstaltninger er begrænset af faktorer som dårlig synlighed og uoverensstemmelse med medarbejdernes ydeevne, hvilket kan medføre menneskelige fejl. Radarbaserede løsninger er tilgængelige, men dyre, FOD-detektionssystemer alene koster over 2 millioner Euro – og har derfor kun været implementeret på seks lufthavne over hele verden. FOD og BAS er en af årsagerne til de høje omkostninger for industrien, som er anslået til over 13 milliarder euro om året, og som derudover resulterer i potentielt farlige hændelser.

Nordic Radar Solutions’ FODBASA-system kombinerer enestående en proprietær radarteknologi med kameraer og dedikeret sensorfusion software. FODBASA kan samtidig opdage FOD, fugle og droner på en omkostningseffektiv måde, hvilket potentielt kan føre til mere end 90% reduktion af de samlede FOD-strejker og en 50% reduktion af de samlede BAS- og drone-trusler. Systemet præsenterer en attraktiv business case for hundredvis af lufthavne over hele verden, og implementeringen heraf kan medføre besparelser på op til titusindvis af millioner euro pr. lufthavn. 

Nordic Radar Solutions udnytter også sin ekspertise inden for sensorbaserede løsninger ved at ekspandere forretningen til også at omfatte vindenergiindustrien. Virksomheden udvikler WITURBISA, som sikrer automatisk fuglebeskyttelse og som har fået anerkendelse i vindmølleparker. Dette system gør det muligt at slukke vindmøller automatisk, før der kan opstå skadelige interaktioner med truede fuglearter. Dette vil åbne for et enormt markedspotentiale i vind-industrien, ved at åbne op for områder med miljømæssig forsvarlighed og effektiv produktion af vindenergi- områder, der ellers ville være utilgængelige på grund af miljøbeskyttelseshensyn. 

Innovayt A/S har assisteret Nordic Radar Solutions med at sikre to succesfulde tilskud, der har sikret finansiering gennem EU’s SMV-Instrumentet fase 2 for markedsmodning af FODBASA, og har også sikret Eurostars-finansiering til teknisk udvikling af WITURBISA.