Innovayt står i spidsen for mobilisering af coaches til H2020 SMV-programmet

Innovayt står i spidsen for mobilisering af coaches til H2020 SMV-programmet

12-09-14

Et konsortium med Innovayt i spidsen er udvalgt til at gennemføre et såkaldt CSA-projek med sigte på at mobilisere et europæisk fælleskab af business innovation coaches og samtidig etablere af en infrastruktur af coaching og performance tracking-værktøjer, der vil støtte tilskudsmodtagerne under det nye Horizon 2020 SMV-instrument.

Projektet, som er kaldt CoachCom2020, vil sikre hurtig gennemførelse af et omfattende og professionelt coaching-miljø gennem en række træningsevents og støtteinfrastrukturer – som skal støtte de europæiske SMV’er, der deltager i det nye dedikerede SMV-instrument under Horizon 2020. Baseret på en robust og afprøvet systemtilgang vil CoachCom2020 indføre en coaching platform med indbyggede værktøjer og kvalitetssikringsforanstaltninger,

Innovayt skal gennemføre projektet sammen med seks kendte partnere fra Schweiz, Storbritannien, Luxembourg og Litauen – og konsortiet dækker viften af den nødvendige ekspertise,  der skal sikre en effektiv etablering af coaching-systemet. Konsortiet er på nuværende tidspunkt ved at færdiggøre udarbejdelsen af tilskudsaftalen med Europa-Kommissionen. CoachCom2020 løber over 24 måneder og modtager et tilskud på ca. 0,76 mio. EUR.

For mere information kontakt Morten Kröger.