Innovayt hjælper stort konsortium med succesfuld FP7-ansøgning

Innovayt hjælper stort konsortium med succesfuld FP7-ansøgning

27-06-11

Innovayt har assisteret et stort konsortium - bestående af en række markante internationale virksomheder og forskningsorganisationer med University of Manchester i spidsen – med udviklingen af EFENIS-projektet og efterfølgende med en succesfuld ansøgning til EUs 7. rammeprogram.

Projektet omhandler demonstration af teknologi til energieffektivisering i fremstillingsindustri. Næsten en tredjedel af klodens primære energiforbrug og hele 36% af CO2-udslippet har oprindelse i fremstillingsindustri. Projektet sigter mod fuld udnyttelse af det videnskabelige potentiale og de store markedsmuligheder forbundet med store energieffektivitetsforbedringer og forbedret CO2-styring – gennem demonstration af innovative ”total site integration” metoder til anvendelse i procesindustrier som fx raffinaderier, cementfabrikker samt papir og pulp.

Efter Kommissionens evaluering er projektet blevet indstillet til kontraktforhandlinger om en bevilling på ca. 30 millioner kr.