Innovayt hjælper AKV Langholt AmbA med succesfuld GUDP ansøgning

Innovayt hjælper AKV Langholt AmbA med succesfuld GUDP ansøgning

19-02-13

AKV Langholt AmbA har engageret Innovayt til at udarbejde en ansøgning til GUDP programmet (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram). InnoPro-projektet har et samlet budget på DKK 14 millioner og vil modtage et tilskud på DKK 4,3 millioner fra GUDP.

Det overordnede formål med InnoPro er at udvikle og demonstrere en innovativ separationsproces til at udvinde funktionelle kartoffelprotein fra kartoffelfrugtsaft – et biprodukt ved fremstilling af kartoffelstivelse. Konceptet imødegår store konkurrencemæssige udfordringer, der truer den danske kartoffelavlerbranche og imødekommer forbrugernes stigende efterspørgsel efter vegetabilske, ”rene” produkter uden uønskede tilsætningsstoffer og allergener.

De væsentligste enkeltelementer i InnoPro baseres på en nytænkning af traditionelle procestrin til proteinudvinding og er sammensat ud fra en gennemgribende optimering af renere og mere miljøvenlige forarbejdningsteknologier – hvilket muliggør udvinding af kartoffelprotein, på en måde som ikke tidligere har været mulig.

Niels Eriksen, Administrerende Direktør hos AKV, er meget tilfreds med tilsagnet og fortæller, at ”projektet er et samlet initiativ der vil gavne hele den danske kartoffelavlerindustri. Efter projektafslutning vil InnoPro-konceptet opskaleres i et selskab, der vil varetage produktionen af kartoffelprotein. Det nye firma skal ejes af de fire danske kartoffelfabrikker og dermed de danske kartoffelavlere. Vi er meget tilfredse med Innovayt’s arbejde og medvirken til at nå dette vigtige mål.”

For mere information om InnoPro projektet, venligst kontakt Thomas Knudsen.