Innovayt bag høj dansk succesrate på EU’s SME-instrument

Innovayt bag høj dansk succesrate på EU’s SME-instrument

05-11-15

Ved den seneste ansøgningsrunde under EU-instrumentet til Små og Mellemstore Virksomheder viste Innovayt igen vores evne til at udvælge konkurrencedygtige koncepter og skrive effektive fondsansøgninger til EU’s Horizon 2020-program.

Af de i alt 6 danske Fase 1 SMV-ansøgninger, som opnåede støtte i september-runden, var de 4 udarbejdet af Innovayt. De støttede projektideer omhandler bl.a. et koncept for bæredygtig konvertering af strøm og et koncept til effektiv jordrensning. De fire virksomheder dækker fire forskellige danske regioner.

Den samlede danske succesrate var på godt 22 pct. i september-runden, mod en overordnet succesrate for alle ansøgere til SMV-Instrumentets Fase 1 på kun 6 procent i de første to ansøgningsrunder i 2015. Der er således tale om et meget konkurrencepræget program, hvilket afspejler de attraktive støttevilkår for SMV’er, som opnår mindst 70 procent støtte i programmet.

I de første 21 måneder af SMV-Instrumentets levetid siden begyndelsen af 2014 har i alt 36 danske SMV’er opnået Fase 1-støtte. Af disse er ansøgningerne fra knap halvdelen udarbejdet af Innovayt. Vi er stolte af at spille en væsentlig rolle i den hidtidige danske succes i instrumentet og vil selvfølgelig fortsætte indsatsen.