Innovation på Sjælland

Innovation på Sjælland

04-05-12

Region Sjælland har iværksat to ambitiøse projekter, der skal fremme innovation og videnudveksling blandt lokale virksomheder og videninstitutioner.

Under ledelse af CAT forskerpark i Roskilde, er CAT-Link projektet blevet igangsat for at muliggøre og katalysere international netværksdannelse og finansiering omkring de regionale klynger og styrkepositioner, som er udpeget i den regionale udviklingsstrategi. CAT-Link, der er finansieret af Region Sjælland og EU, vil anvende en bred vifte af værktøjer for at opfylde dette formål, hvilket omfatter struktureret funding intelligence, træning, analyse af nuværende innovations niveau osv. CAT-Link vil trække på Innovayts assistance gennem hele projektet, der løber indtil midten af 2014.

Ved siden af CAT-link projektet – og med Region Sjællands kontor i Bruxelles som initiativtager – har Regionen primo 2012 iværksat et iFacilitator projekt, der dækker hele Region Sjælland. Formålet med projektet er at mobilisere virksomheder fra Sjælland til at deltage i EUs støtteprogrammer for forskning og innovation. Den anvendte metode er en struktureret indsats , som omfatter screening, udvælgelse og målretning af virksomhederne og derefter match med EU støttemuligheder. iFacilitator, der bliver implementeret i samarbejde med regionale interessenter og Innovayt, er et empirisk afprøvet løsning, der med succes er blevet anvendt i en række andre regioner. Projektets akronym er TIPS - eller ”Tiltrækning af innovative projekter til Sjælland”.

De to nye projekter udgør tilsammen en fokuseret og koordineret indsats møntet på at engagere virksomheder og institutioner fra Sjælland i F&U-samarbejde med danske og europæiske partnere. Indsatsens formål er at skabe vækst og beskæftigelse i regionen.

Du kan finde yderlige information om CAT-Link og Region Sjælland her.