Horizon 2020 Audit

Horizon 2020 Audit

04-10-18

Sidste år begyndte Europa-Kommissionen deres revisioner af Horizon2020-projekterne. Det vejledende revisionsprogram undersøger og reviderer gennemførelsen af projekter for at sikre, at de overholder tilskudsaftalen. Hvis revisionen viser uberettigede omkostninger, væsentlige fejl, uregelmæssigheder, svindel eller alvorlig krænkelse af forpligtelser, kan det føre til suspension, opsigelse, afslag på omkostninger, reduktion af tilskud og inddrivelse og i meget alvorlige tilfælde til udelukkelse og / eller økonomiske sanktioner. Alle projektdeltagere inden for alle H2020-programmer har lige store chancer for at blive valgt til Audit. Der er to måder at kvalificere til revision: 1. Hvis Europa-Kommissionen har rimelig mistanke om uregelmæssigheder i projektet eller rapporterne, f.eks. svindel, fejlagtig indberetning eller manglende overholdelse af kravene i Grant Agreement. 2. Kommissionen foretager en række stikprøver, hvor det er tilfældigt hvem der trækkes til Audit. Europa-Kommissionen har udgivet et informativt dokument, som du bør gennemgå, hvis din virksomhed eller institution er i position til at skulle gennemgå en H2020-revision.