FP7 midler til demonstration af ny banebrydende jordundersøgelsesteknologi

FP7 midler til demonstration af ny banebrydende jordundersøgelsesteknologi

28-05-12

Innovayt har hjulpet DGE Group A/S med at sikre en bevilling fra EU’s 7. Rammeprogram, nærmere bestemt delprogrammet “Research for the benefit of SMEs – Demonstration”. Projektet er en forlængelse af forskningsprojektet MICCS, som fik EU-støtte i 2007.

MICCS-DEMO projektet har til formål at demonstrere en ny jordundersøgelses- og karakteriseringsteknik for forurenede områder der er betydelig hurtigere, billigere og giver mere pålidelige data for beslutningstagning om forureningsoprydning end nuværende løsninger – en banebrydende teknologi til udvikling og udnyttelse af jordundersøgelsesteknikker.

Konsortiet repræsenterer globalt stærke SMV-aktører indenfor jordundersøgelser og forureningsoprydning, alle deltagere i det oprindelige MICCS-projekt. Samarbejdspartnerne er DGE Group A/S, Biorem ApS, Groundtracer BV, SonicSampDrill BV, UST Umweltsensortechnik GmBH og Teknologisk Institut.

Det endelige MICCS-DEMO produkt består af en innovativ sondeteknologi med dedikerede selektive og meget følsomme sensorer der kombineres med en forbedret jordradarteknologi til kortlægning af forurenede områder. Projektet har en varighed på 2 år hvor MICCS-DEMO systemet vil blive demonstreret på 8-12 forurenede områder i Europa.

For mere information om MICCS-DEMO projektet, venligst kontakt Thomas Knudsen.