FP7 KBBE-programmet giver støtte til tre store bioteksatsninger fra DTU

FP7 KBBE-programmet giver støtte til tre store bioteksatsninger fra DTU

15-11-13

Innovayt og DTU’s Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability har samarbejdet om udarbejdelsen af tre succesfulde ansøgninger til EU-forskningsprogrammet for Videnbaseret Bioøkonomi, KBBE-programmet.

Projektet PROMYS vil udvikle, validere og implementere en ny platformsteknologi indenfor syntetisk biologi kaldet ligand-responsive regulerings- og udvælgelsessystemer. Konsortiet består af syv partnere – tre industrielle partnere og to SMV’er. Varigheden af projektet vil være fire år og vil modtage en samlet finansiering på omkring 6,7 millioner euro.

BacHBerry-projektets formål er at udvikle en portefølje af bæredygtige metoder til at udvinde potentialet i de bioaktive fenol-forbindelser i en omfattende samling af bærarter. Konsortiet består af 18 partnere – fem industrielle partnere og fire SMV’er. Varigheden af projektet er tre år, og gruppen vil modtage en samlet finansiering på omkring 7,3 millioner euro.

BioREFINE-2G ønsker at udvikle kommercielt attraktive processer til effektiv omdannelse af pentose-rige residualer fra bioraffinaderier til dicarboxylic syre, der kan anvendes som forstadie til biobasserede polymerer, herunder bionedbrydelige polymerer. Konsortiet består af 8 partnere – fem industrielle partnere og tre SMV’er. Projektet skal løbe fire år og vil modtage en samlet finansiering på omkring 4,8 millioner euro.

EU-finansieringen af de tre projekter vil dermed være på omkring 18,9 millioner euro og giver DTU’s Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability muligheden for at komme tættere på målet om at udvikle nye teknologier, der skal bidrage til overgangen fra den eksisterende oliebaserede kemiske industri til et mere bæredygtig biobaseret samfund, hvor kemikalier er produceret biologisk.

For yderligere information kontakt Thomas Knudsen.