Fornyelsesfonden giver tilskud til udviklingen af ny intelligent inverter

Fornyelsesfonden giver tilskud til udviklingen af ny intelligent inverter

06-07-12

UNI-EL A/S har engageret Innovayt i udarbejdelsen af SmartHousePower projektet der blev indleveret til Fornyelsesfonden i januar og har for nylig blevet indvilget bevilling.

SmartHousePower projektet involverer fem danske partnere og har til formål at udvikle en ny intelligent DC/AC inverter til anvendelse i mindre vedvarende energianlæg. Projektets nyhedsværdi er baseret på et intelligent modulopbygget system hvor modulerne kan tilpasses mangfoldigheden af vedvarende energianlæg. Via intelligent kommunikation vil systemet fungere som bindeled mellem el-produktionen, elnettet og elforbruget på husstandsniveau, og dermed frigøre store effektiviseringsgevinster. I løbet af projektperioden vil SmartHousePower blive testet både på solcelleinstallationer og husstandsvindmøller.

Vil du vide mere, kan du kontakte Thomas Knudsen.