Danske SMV’er har dobbelt så høj succesrate med Fase 1-ansøgninger til EU’s SMV-Instrument sammenlignet med gennemsnittet i EU

Danske SMV’er har dobbelt så høj succesrate med Fase 1-ansøgninger til EU’s SMV-Instrument sammenlignet med gennemsnittet i EU

06-04-16

Den danske succesrate med SMV-Instrumentet var højere end EU-gennemsnittet i første del af Horizon 2020. Det viser tal i en ny opgørelse fra Styrelsen for Forskning og Innovation, der gør status på de første to år 2014-2015 i SMV-Instrumentet under Horizon 2020, der har til formål at fremme innovation i små og mellemstore virksomheder.

Siden puljen til SMV-Instrumentet blev åbnet i juni 2014, har der været 7 ansøgningsrunder indtil udgangen af 2015. De nye tal viser, at den totale danske succesrate i Fase 1 er på 16 procent. Til sammenligning ligger den gennemsnitlige succesrate i EU på 8 procent. Det vil altså sige, at danske SMV’ers succes med at skrive ansøgninger, der får godkendt støtte, er dobbelt så høj som gennemsnittet i EU.

I perioden søgte i alt 296 danske virksomheder støtte, hvoraf 42 havde held med at slippe gennem nåleøjet og få finansiering til Fase 1. De støttede projektideer under SMV-Instrumentet omhandler alt fra demonstration af offshore bølgeenergi, til mikrobiologisk oprensning af forurenet jord.

Innovayt har medvirket til udarbejdelsen af mere end halvdelen af de ansøgninger, der har fået støtte. Derfor er forventningerne også høje til det næste program for 2016-2017, der netop er skudt i gang. I det kommende program vil der bla. blive sat fokus på rumforskning, nanoteknologi, bæredygtigt landbrug og meget mere.

 

Konkurrencen i Fase 2 spidser til

For Fase 2-støtte der giver bevillinger til større udviklings- og markedsmodningsprojekter som opfølgning på feasibility-studiet i Fase 1, er billedet lidt anderledes. Her ligger den danske succesrate på 7 procent, mens EU-gennemsnittet ligger på 9 procent.

Generelt har der været en faldende succesrate i Fase 2, hvilket bl.a. skyldes hårdere konkurrence mellem virksomhederne, efterhånden som de støttede projekter i Fase 1 bliver klar til at ansøge støtte fra Fase 2.

Den tilspidsede konkurrence viser også, at behovet for højt specialiserede skrivekompetencer til succesfulde EU-ansøgninger er større end nogensinde. Ud af de i alt 10 danske virksomheder, der fik støtte til Fase 2, stod Innovayt bag 5 af ansøgningerne.

 

Vidste du, at…

  • Horizon 2020 i perioden 2014-2015 har investeret omkring 500 millioner euro i innovative SMV’er?

  • Det forventes, at der alene på baggrund af Fase 1-projekter i SMV-Instrumentets første periode kan skabes op mod 7.500 jobs i EU?

 

Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation, Erfagruppe for SMV-instrument i H2020, den 10.03.2016.

Bemærk: Tallene skal læses med forbehold, da de er opgjort på et tidligt godkendelsesstadie.