6 vellykkede Marie Curie ITN-forslag i 2017

6 vellykkede Marie Curie ITN-forslag i 2017

20-06-17

Marie-Curie ITN-programmet (og dets underprogrammer ETN og EID) sigter mod at støtte forskeres karriere og uddannelse i alle videnskabelige discipliner gennem international og intersektoriel mobilitet med fokus på færdigheder inden for innovation. Hovedsagligt ligger fokus i disse programmer på at levere avanceret ph.d.-uddannelse for at forbedre karriereperspektiver for unge forskere i både akademiske og ikke-akademiske sektorer. Disse programmer har stor konkurrence med succesrate omkring 5 og 10% for henholdsvis ETN og EID.
 
I 2017 var 6 ansøgninger, med support fra Innovayt, succesfulde - 4 ETN'er og 2 EID'er - i alt 18,5 mio. EUR i finansiering. De finansierede ansøgninger dækker flere områder, nemlig ICT, biovidenskab, bioteknologi, maskinteknik og fotonik. Specifikt i Danmark vil 19 ph.d.-studerende blive finansieret, hvilket svarer til 5,5 mio. EUR.

For yderligere information, kontakt Partner Thomas Elmbæk Knudsen.