13 mio. Euro til udvikling af en nyt Europæisk Vind-atlas

13 mio. Euro til udvikling af en nyt Europæisk Vind-atlas

05-07-15

Som fortsættelse af vores succesfulde samarbejde, har Innovayt hjulpet DTU Vind med udarbejdelse af et godkendt forslag til det europæiske ERA-NET Plus-program.

Vindmølleindustrien er stadig udfordret af de mange projekter, der efter realisering viser sig at have betydelige uoverensstemmelser mellem beregnede og faktiske produktionstal og driftsforhold. New European Wind Atlas (NEWA) har til formål at reducere disse usikkerheder og er bygget op omkring tre indsatsområder: Oprettelse og offentliggørelse af et europæisk vindatlas i elektronisk form, som vil omfatte de bagvedliggende data og en ny vindklimadatabase; udvikling af dynamiske downscalingmetoder og open source-modeller valideret gennem målekampagner samt endelig målekampagner mhp at validere modellen, som bruges i vindatlaset.

Projektet vil modtage tilskud på ca. 13 mio EUR og vil have varighed af 5 år.

For yderligere information, kontakt Débora Ferreira