Program for Grøn Teknologi

Program for Grøn Teknologi (MUDP) skal understøtte gennemførelse af danske miljø-, sundheds- og naturpolitiske målsætninger samtidigt med, at der skabes vækst og nye jobmuligheder i danske virksomheder. Dette skal ske ved at give tilskud til projekter, der kan levere reelle miljøforbedringer og samtidig styrke danske virksomheders grønne konkurrenceevne.
MUDP

MUDP er et oplagt program til især kommercielt motiverede projektideer på miljøteknologi-områder, med deltagelse af private virksomheder. Programmet udbydes inden for brede temaer, fx: Vand og klimatilpasning, Ressourcer og affald, Virksomheders ressourceeffektivitet, økologisk byggeri, Ren luft og mindre støj, samt Kemikalier.
 
Ansøgninger til Program for Grøn Teknologi kan omfatte:
  • Udvikling
  • Test
  • Demonstration
Støtte ydes til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye løsninger og til etablering af større projekter med et lovende miljø- og markedspotentiale. Herudover bidrager programmet til  igangsættelse af partnerskab, videnopbygning og internationalt samarbejde om ressourceeffektivitet og miljø.
 
Kommercielle muligheder
Program for Grøn Teknologi er med til at sikre gode muligheder for virksomheder til at udvikle nye grønne teknologier og løsninger, som de kan sælge både på hjemmemarkedet og på det globale marked, og som kan hjælpe dem, og andre virksomheder, med at leve op til deres miljøforpligtelser.
 
Økonomiske forhold
Støtteprocenter under Program for Grøn Teknologi (MUDP) afhænger af deltagertype og aktivitet. Den typiske støtteprocent for virksomhedsdeltagere til udviklings- og demonstrationsaktiviteter ligger omkring 50 procent.
 
MUDPs aktivitetstyper:R&D og Demonstration

Krav til MUDP ansøgninger

Private og offentlige virksomheder, organer, aktører og institutioner kan søge om tilskud, enten individuelt eller i konsortier.

Ved vurdering af en ansøgning lægges der særligt vægt på om projektet:

  • bidrager til grøn omstilling og et bedre miljø
  • bidrager til at give dansk erhvervsliv bedre muligheder for at skabe konkurrencedygtig miljøteknologi
  • har teknologisk nyhedsværdi, og
  • om der er tilstrækkelig tilskyndelsesvirkning

Kommende deadlines for MUDPDK
MUDP
08-08-2019
SME
Call Topic
Fyrtårnsprojekt fase 2
Type of activity
Demonstration