Grønt Udviklings- og Demonstrations Program

GUDP er et dansk program som yder tilskud til projekter, der udvikler og/eller demonstrerer forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem dynamisk samspil mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft.
GUDP

GUDP passer godt til virksomhedsdrevne ideer indenfor fødevarer, landbrug og beslægtede sektorer. Den konkrete projektidé bør have et betragteligt markedspotentiale samt positive miljøeffekter, og virksomheden skal have behov for at gennemføre en række udviklings- og demonstrationsaktiviteter, før ideen er klar til marked.
 
Ansøgninger til GUDP kan omfatte:
  • Udvikling – herunder udvikling af nye teknologier, prototyper og gennemførelser af nødvendige tests under praktiske forhold
  • Anvendelsesorienteret forskning – når den er et nødvendigt middel til at opnå udviklings- og demonstrationsmål
  • Demonstration – der har til formål at sprede viden om anvendelsen af forsknings- og/eller udviklingsaktiviteter
Kommercielle muligheder
GUDP støtter især kommercielt motiverede projektideer med deltagelse af private virksomheder, herunder SMV’er, men også med adgang for videninstitutioner. Hovedmålet med projekter er kommercialisering af projektresultaterne ved de deltagende parter.

Økonomiske forhold
GUDP støtter både udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværk. Den enkelte ansøgning kan opnå et samlet tilskud på 0,25-2,0 mio. kr. (små projekter og netværk) eller 2-15 mio. kr. (store projekter). Den typiske støtteprocent for virksomhedsdeltagere ligger omkring 50 procent.

GUDPs aktivitetstyper:R&D, Demonstration

Krav til GUDP ansøgninger
GUDP lægger vægt på, at projekterne har forretningspotentiale, skaber vækst og beskæftigelse, samt at der er deltagelse fra flere led i værdikæden. 
 
GUDP prioriterer projekter, der har fokus på dynamikken i samspillet mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft – og anvender evalueringskriterier direkte afledt af disse.

Fravær eller begrænset omfang af et eller flere af disse elementer (evalueringskriterier) vil have betydning for det givne projekts relevans for GUDP.

Særlige krav
En ansøgning bliver vurderet i henhold til 8 kriterier inden for bæredygtighed, effektivitet og værdiløft. Ansøger skal angive, hvordan situationen på området er lige nu, og hvordan projektet kan bidrage til forbedringer. 

Kommende deadlines for GUDP