EUROSTARS

EUROSTARS er et europæisk støtteprogram, forvaltet af organisationen EUREKA. Programmet støtter mindre forskningsintensive virksomheders (SMV’er) kommercielle og innovative forretningsideer.
EUROSTARS

EUROSTARS er særligt velegnet til forskningsintensive SMV’er, som har en god projektidé med et godt markedspotentiale, hvor produktet har udsigt til at komme på marked senest to år efter projektafslutning.

I et EUROSTARS-projekt arbejder mindst to partnere fra forskellige europæiske lande på R&D til udvikling af en ny teknologi eller produkt.

Ansøgninger til EUROSTARS kan omfatte:

  • Udvikling af produkter, processer eller services
  • Udvikling af teknologi

Kommercielle muligheder
EUROSTARS støtter virksomheders egne R&D-aktiviteter med henblik på at færdigudvikle og markedsføre ny teknologi til gavn for SMV'ers konkurrenceevne og indtjening.

Økonomiske forhold

Eftersom EUROSTARS er et fælles program med bidrag fra mange nationale programejere, gælder der forskellige, nationalt bestemte regler for enkelte deltageres støtte.

Danske SMV’er kan opnå 60 procent i støtte med en timepris på 750 kr, hvor loftet er på 300.000 EUR, hvis man er ene partner, eller samlet 500.000 EUR hvis man er 2 eller flere danske partnere i et givet projekt. Maksimal varighed af et EUROSTARS-projekt er 3 år.

EUROSTARS aktivitetstyper:R&D

Krav til EUROSTARS ansøgninger
Mindst 2 deltagere fra forskellige EUREKA-medlemslande, hvoraf mindst den ene skal være en forskningsintensiv SMV.

Større virksomheder, videninstitutioner, universiteter og andre typer af SMV’er kan deltage som projektpartnere. Det forudsættes dog, at den/de forskningsintensive SMV partner(e) optager mindst 50 procent af projektbudgettet.

For at kvalificere som forskningsintensiv SMV kræves det, at virksomheden anvender minimum 10 procent af dets budget eller personale på forskning og udvikling. 

Projektansøgninger evalueres i en samlet europæisk proces, hvori indgår flg. hovedkriterier:
  • Basisvurdering: Partnerskab, deltagere og projektopbygning. Kvaliteten af den foreslåede arbejdsplan og kompetence og ressourcer hos deltagerne ift. de foreslåede roller og opgaver
  • Teknologi og innovation: Projektet skal overkomme reelle teknologibarrierer og indebære R&D på state-of-the-art niveau.
  • Marked og konkurrenceevne: Værdi og tilgængelighed af det marked, som projektet målrettes imod; forretningsplan og konkurrencefordele for de deltagende parter, særligt SMVer.

For danske virksomheder gælder flg. krav:

  • Omsætning på mindst 2 mio. kr. eller 500.000 i ekstern kapital på ansøgningstidspunktet.
  • Kun én ansøgning for hver danske SMV er tilladt i en given runde. Søger den samme SMV Eurostars-midler over flere runder, skal resultater fra de forgangne projekter dokumenteres.
  • Er den danske virksomhed ikke kvalificeret som SMV, men startup, skal en detaljeret business plan udformes.

Kommende deadlines for EUROSTARSEU
EUROSTARS
12-09-2019
SME // Large Enterprises // Public sector
Call Topic
Research Intensive SME's - Technology and product development
Type of activity
R&D, Innovation, Collaboration