Forprojektordning til EU-projekter

Den danske forprojektordning (EUopSTART) støtter SMV'er, større virksomheder og forskningsinstitutioner i forberedelsen af projektkonsortier og udarbejdelsen af ansøgninger til EU's rammeprogram (Horizon 2020) og visse mellemstatslige forskningsprogrammer.
EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere internationaliseringen af dansk forskning og styrke samspillet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation.

EUopSTART støtter processen omkring forberedelse af en EU-ansøgning – og kan konkret medfinansiere udgifter afholdt under forberedelsen af en EU-ansøgning, såsom medgået tid, rejser og udgifter til konsulenthjælp til ansøgningen.

 

Økonomiske forhold

EUopSTART-tilskud til forberedelse af EU-ansøgninger er typisk på 50.000 kr. Koordinatorer i større konsortier kan typisk opnå tilskud på op til 75.000 DKK.

Til SMV-instrumentet og Eurostars-programmet kan der højst opnås tilskud på 50.000 DKK. Bemærk at der ikke kan gives tilskud til ansøgninger til SMV-Instrumentets Fase 1.

Tilskuddets løbetid er maksimalt 1 år. 

 

Krav til ansøgninger 

Tilskud gives til EUopSTART-ansøgninger, der vedrører projekter, der er til gavn for dansk forskning og innovation, og som gennemføres af offentlige eller private virksomheder og videninstitutioner med hjemsted i Danmark.

EUopSTART skal forelægges bevis for indleveret EU-ansøgning eller invitation til EU-kontraktforhandlinger, for at støtten kan udbetales.

 

Særlige krav

SMV'er, som ønsker at ansøge EUopSTART, skal være mindst et år gamle samt have en omsætning på mindst 1 mio. kr. og/eller have mindst to fuldtidsansatte.

Det er et krav, at der er mindst tre partnere i det projekt, der søges om EUopSTART-tilskud til. Dette krav gælder dog ikke for visse programmer, herunder SMV-Instrumentet.


Kommende deadlines for EUopSTARTDK
EUopSTART
30-09-2019
SME // Large Enterprises // Public sector
Call Topic
EUopSTART Cut-off-Date - Support for Danish businesses and knowledge institutions that want to apply for EU funding programmes
Type of activity
R&D