Danmarks Innovationsfond

Innovationsfonden investerer i udviklingen af ny viden og bedre markedspositioner for landets virksomheder. Fonden er etableret pr. 1. april 2014 og skal uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation.
Danmarks Innovationsfond

Innovationsfonden passer godt til virksomhedsdrevne ideer med et stort kommercielt potentiale, hvor virksomheden for eksempel har behov for at samarbejde med et universitet eller lignende for at overkomme væsentlige teknologiske barrierer og fx udvikle en første prototype på et nyt produkt eller proces. Fonden støtter ideer på alle tematiske områder.

Ansøgninger til Innovationsfonden kan udformes som:

- Grand Solutions – et samarbejde mellem en eller flere virksomheder og/eller offentlige forskningsinstitutioner, typisk med et mål om at overkomme teknologiske barrierer og udvikle en proces eller et produkt med et kommercielt potentiale

- InnoBooster  – bevillinger til SMVers rekruttering af videnspersonale, samarbejde med videninstitutioner og andre innovationsaktiviteter

- Medfinansiering af ErhvervsPhD; Erhvervs PostDoc; mv.

Kommercielle muligheder

For den private aktør i Innovationsfonds-projekter er der mulighed for styrket markedsposition og øget indtjeningsevne som resultat af medfinansieringen fra fondens side. For forskningsinstitutioner og offentlige parter åbner Innovationsfonden især op for muligheden af publiceringer af forskningsresultater, uddannelse, spin-offs og nye teknologier.

Økonomiske forhold

Et Grand Solution projekt under Innovationsfonden indebærer støtte på 5-30 mio. kr. over en projektperiode på 2-5 år. Fonden støtter med op til 75 procent af projektets omkostninger.

Innovationsfonden aktivitetstyper: R&D, Demonstration

Krav til Innovationsfonden ansøgninger 

De væsentlige vurderingskriterier for Innovationsfondens Grand Solution projekter omfatter:

- Marked: Projektideen skal have et åbenbart erhvervsmæssigt potentiale.

- Teknologi: Der skal være tale om forskning og innovation af høj international standard.

- Entrepreneurship: Ideen skal indebære ledelse og samspil mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner

Der skal desuden være forenelighed mellem produkt og marked, og projektet skal bidrage med relevante, samfundsmæssige problematikker.


Kommende deadlines for Danmarks InnovationsfondDK
Danmarks Innovationsfond
31-12-2019
SME // Large Enterprises // Public sector
Call Topic
InnoBooster
Type of activity
R&D, Cooperation
DK
Danmarks Innovationsfond
14-11-2019
Small business // Private institutions
Call Topic
Innofounder - Graduate
Type of activity
Early-stage development, R&D, Innovation