i-Facilitator CDEO

i-Facilitator CDEO

For niende år i træk samarbejder Innovayt med Central Denmark EU Office - Midtjyllands EU-kontor - om et i-Facilitator projekt, som har til formål at mobilisere virksomheder fra Region Midtjylland til øget innovation gennem deltagelse i EU-støtteprogrammer for forskning og innovation. I projektet fungerer Innovayt som rådgiver og matchmaker mellem virksomheder og specifikke EU-finansieringsmuligheder. Vi vurderer virksomhedens chancer for at opnå succes og giver konkrete råd forud for selve ansøgningsprocessen.

I årenes løb har iFacilitator-projektet tilskyndet til innovation og vækst i lokale SMV’er i Midtjylland med fantastiske resultater til følge. Alene i 2017 blev 140 lokale virksomheder screenet med henblik på at vurdere deres innovationspotentiale samt egnethed til EU-finansieringsprogrammer. Dette resulterede i et samlet støttebeløb på 41 mio. kroner til virksomheder fra Region Midtjylland.

De forrige år viser lignende resultater. I løbet af projektets første år 2009 screenede Innovayt 112 virksomheder, hvilket førte til 11 EU-ansøgninger. Af disse blev 7 godkendt, og det resulterede i mere end 48 mio. kroner i bevilling til midtjyske virksomheder og institutioner.

Den akkumulerede finansiering igennem årene til midtjyske virksomheder og institutioner, som er hjulpet gennem iFacilitator-projektet, løber op i 275 mio. kroner i EU-bevillinger.

I slutningen af 2017 vandt Innovayt et udbud om fortsættelse af iFacilitator-projektet for Central Denmark EU Office, og vi vil således fortsat være den primære udbyder af konsulentydelser på projektet i de kommende år.

The challenge

For governmental bodies, industry associations and the like, a key challenge is to stimulate local companies in their innovation activities, in order to stimulate local growth.

The result

The i-Facilitator method has proven to be an ideal approach to mobilising local SMEs in the Central Denmark region for innovation, raising a total close to 37 million Euro in EU grants for 66 projects, over nine years.

bulb

Fortæl om dit projekt

Vi er altid villige til at give dig en hurtig vurdering af støttemuligheder for din projektidé. Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder.

Beskriv dit projekt her