Under ansøgningen

I denne fase ligger fokus i Innovayts arbejde på udarbejdelse af en skriftlig ansøgning af høj kvalitet på vegne af kunden. Derudover ligger fokus i fornødent omfang på rekruttering af partnere til projektet, idet de fleste støtteprogrammer lægger op til eksternt samarbejde om innovation.

En typisk støtteansøgning omfatter en beskrivelse af en teknologisk idé eller løsning, et forslag til arbejdsprogram for det støttede projekt, samt beskrivelser af ansøgerne, markedsforhold og budget.

Innovayts aktiviteter i denne fase omfatter typisk de fleste af følgende aktiviteter:

  • Konceptudvikling: Analyse af projektidé og koncepter til skriftlig præsentation
  • Ansøgning: Skriftlig fremstilling af projektideen i programmets ansøgningsformat
  • Partnerskab: rekruttering og håndtering af projektpartnere til kunden
  • Budgetudarbejdelse
  • Arbejdsprogram: Detaljering af forslag til arbejdsplan med aktiviteter, der ønskes støttet, herunder budgettering af arbejdsplan
  • Kvalitetssikring: Interne reviews undervejs i skriveproces til sikring af kvalitet
  • Aflevering af ansøgning på vegne af kunden

Kundens involvering i denne fase afhænger af den valgte konsulentmodel. Det er muligt at outsource hele ansøgningsprocessen til Innovayt, ligesom det er muligt at vælge en model, hvor kunden selv driver processen, og hvor Innovayt alene assisterer på udvalgte områder.

Thomas Elmbæk Knudsen
bulb

Fortæl om dit projekt

Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder:

Beskriv dit projekt her
Thomas Elmbæk Knudsen
telmbaek@innovayt.eu