Inden ansøgningen

Før selve arbejdet med ansøgningen påbegyndes, valideres kundens projektidé til det valgte program. Valideringen sikrer, at projektideen har den fornødne nyhedsværdi og er tilpasset de formelle og uformelle krav, der stilles til støttede projekter under programmet. Dermed optimeres muligheden for at opnå succes, allerede inden selve skrivningen af ansøgningen går i gang.

Innovayts aktiviteter i denne fase omfatter typisk en eller flere af følgende:

  • Program-validering: Analyse af projektideens match med programmet, herunder evt. begrænsninger i udbudte projekttemaer
  • Deltagelsesregler: Analyse af overholdelse af programmets formkrav, herunder fx krav om særlige deltagertyper, virksomhedsstørrelse etc.
  • Kontakt til programejere (præ-validering)
  • Teknologivalidering: Undersøgelse af projektets nyhedsværdi, evt. ved inddragelse af eksterne bedømmere

Resultatet af valideringsfasen er et valideret match mellem projektideen og støtteprogrammet. Hvis valideringen derimod påpeger, at der enten ikke er et relevant programmatch, eller at der ikke er tilfredsstillende innovationshøjde, kan valideringsfasen føre til fx valg af en alternativ ordning eller til tilpasning af projektideen.

Endelig kan valideringsfasen føre til en konklusion om, at der ikke pt. findes et egnet programmatch til kundens projektidé. I dette tilfælde bør projektet ikke ansøges til det aktuelle program/deadline, og kunden dermed ikke afholde de væsentlige omkostninger, der ofte knytter sig til udarbejdelsen af støtteansøgninger. Innovayts forretningsmodel for ansøgninger tager højde for, at projektet kan stoppe efter valideringsfasen, og kunden forpligter sig i givet fald ikke til at betale for en fuld støtteansøgning.

Thomas Elmbæk Knudsen
bulb

Fortæl om dit projekt

Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder:

Beskriv dit projekt her
Thomas Elmbæk Knudsen
telmbaek@innovayt.eu