Efter ansøgningen

Efter aflevering af ansøgningen kan der, når et positivt støttetilsagn er givet, i visse tilfælde være behov for støtte til kontraktforhandlinger samt til ledelse og implementering af det støttede projekt. De typiske aktiviteter i denne fase er:

  • Kontraktforhandling: Drøftelser af projektimplementering med bevillingsgiver og projektpartnere, fx mht. patenter, bagvedliggende know-how og støtteudbetalinger
  • Kontraktformulering: Udarbejdelse af skriftlige kontrakter med bevillingsgiver og projektpartnere
  • Projekttilpasning: Ændringer i projektbeskrivelse som følge af krav fra bevillingsgiver efter evaluering af projektansøgningen
  • Projektledelse af det støttede projekt

Innovayt kan efter særlig aftale støtte kunden i en eller flere af disse aktiviteter.

Thomas Elmbæk Knudsen
bulb

Fortæl om dit projekt

Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder:

Beskriv dit projekt her
Thomas Elmbæk Knudsen
telmbaek@innovayt.eu