Ansøgningsforløb

Et ansøgningsforløb hos Innovayt omfatter tre forskellige faser.

Alle tre faser er væsentlige for et succesfuldt forløb. I den første fase, før selve arbejdet med ansøgningen påbegyndes, pågår et vigtigt arbejde med validering af kundens projektidé til det valgte program. I anden fase, under selve ansøgnings-udarbejdelsen, er fokus på skrivning foruden rekruttering af partnere til kunden. I den tredje fase, efter aflevering af ansøgningen, kan der være behov for støtte til kontraktforhandlinger samt til ledelse og implementering af det støttede projekt.

Til en given ny kunde og projektidé vil Innovayt altid vurdere behovet for assistance i de tre faser og præsentere et forslag til opgaveløsning, der tager bestik af kundens konkrete ressourcer og behov såvel som de krav, der stilles af det ansøgte støtteprogram.
Thomas Elmbæk Knudsen
bulb

Fortæl om dit projekt

Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder:

Beskriv dit projekt her
Thomas Elmbæk Knudsen
telmbaek@innovayt.eu