Større Virksomheder

For større virksomheder repræsenterer offentlige støtteordninger en bred vifte af muligheder for at styrke innovationen. Programmerne tilbyder mere innovation i form af ekstra finansiering til virksomhedens projekter, og bedre innovation i form af samarbejde med kompetente eksterne partnere.

Anvendt på den rigtige måde kan støtteprogrammer give større virksomheder permanent adgang til den nyeste teknologi samt de mest attraktive internationale partnere på virksomhedens forretningsområde. Finansieringen kan komme i form af egentlig støtte eller via programmer for aktieinvesteringer eller kredit.

Men programlandskabet forandrer sig hele tiden, og selv store virksomheder kan ikke opretholde et konstant overblik over mulighederne.

Hos Innovayt er vi eksperter i alle aspekter af innovationsfinansiering, fra idé til implementering. I vores arbejde med større virksomhedskunder anvender vi vores viden om programmerne til løbende at overvåge programmerne og udvælge de rigtige projekter, således at kunden får maksimal værdi af programmerne.

Vores ydelser til større virksomheder omfatter:

  • Udarbejdelse af finansieringsstrategi , herunder f.eks. oversigter over støttemuligheder til forskellige forretningsområder eller projektideer. Oversigter kan være øjebliksbilleder eller dynamiske over tid.
  • forberedelse og udarbejdelse af effektive ansøgninger til offentlige støtteprogrammer som fx Innovationsfonden eller EU’s rammeprogram.
  • Udarbejdelse af ansøgninger til aktie- og kreditprogrammer som fx EIC Accelerator, Den Europæiske Investeringsbank eller Vækstfonden.
  • Løbende overvågning af muligheder og servicering til virksomhedens arbejde med ekstern finansiering
  • Hjælp til projektledelse, herunder kontraktforhandlinger for finansierede projekter
  • Uddannelses- og træningsaktiviteter relateret til innovation og projektledelse
Fortæl om dit projekt
Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder.
Kenneth Glarbo kglarbo@innovayt.eu Phone: +45 2528 6362

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71