Små- og mellemstore virksomheder

Innovayt finder den støtteordning eller det finansieringsinstrument, som passer bedst til dit projekt. Vi udarbejder en effektiv ansøgning, der optimerer dine chancer for finansiering.

Som innovativ SMV kender du måske til en eller flere af de følgende situationer:

  • Du har en idé til et nyt produkt eller service, som potentielt kan åbne nye markeder; men du har ikke penge eller mangler relevante partnere til at implementere ideen
  • Du har allerede udviklet et nyt produkt eller service; men har brug for finansiering og en strategi til at bygge bro til markedet og lukke det første salg
  • Du har vanskeligt ved at finde og fastholde kvalificerede medarbejdere til udviklingsprojekter og kigger efter nye måder at tilføre viden til virksomheden på
  • Du har kapacitetsbegrænsninger og kigger efter muligheder for at udvide produktion enten lokalt eller internationalt

I alle disse situationer kan ekstern finansiering være en mulighed for dig. Finansieringen kommer fra de mange nationale og europæiske ordninger, som er målrettet mod SMV’er. Finansieringen kan komme i form af støtte eller aktieinvesteringer/kredit.

Hos Innovayt tager vi kunden gennem hele forløbet fra idé og udvælgelse af finansieringskilde via færdiggørelse af ansøgning til forhandling af finansieringsvilkår og projekt klart til påbegyndelse.

Vi bruger vores viden og erfaring til at finde den bedste finansieringskilde til dit formål. Ved at outsource arbejdet med ansøgningen til os optimerer du sandsynligheden for succes i form af opnået finansiering til projektet.

Fortæl om dit projekt
Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder.

Thomas Elmbæk Knudsen

telmbaek@innovayt.eu
Phone: +45 25 28 63 61

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71