Projektledelse

En typisk bekymring hos ansøgere til offentlig støtte til innovation, er omfanget af den ekstra projektledelse og afrapportering, der følger med støtten.

Hos Innovayt er vores klare erfaring og opfattelse, at kravene til projektledelse og afrapportering på de fleste virksomhedsrettede programmer i dag er lempelige og til at overkomme for langt de fleste ansøgere.

For kunder, der ikke har ressourcer eller føler sig usikre på området, kan Innovayt hjælpe med følgende:

  • Opsætning og kvalitetssikring af kundens interne systemer og procedurer til selvstændig projektledelse
  • Udarbejdelse af obligatorisk afrapportering til programejer i løbet af projektet, både med hensyn til indhold, opnåede resultater samt finansiel afrapportering
  • Hjælp til eventuel kontraktforhandling inden indgåelse af støttekontrakt med EU
  • Løbende assistance til projektledelse via fast konsulent som kontaktperson
Fortæl om dit projekt

Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder.

Morten Kröger

mkroger@innovayt.eu
Phone: +351 919 799 788

 

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71