Om os

Innovayt arbejder med rådgivning om innovation. Vores speciale er at hjælpe virksomheder til finansiering af projekter gennem højkvalitets-ansøgninger til offentlige støtteprogrammer.
 
Innovayts mission er at hjælpe vores kunder til at skabe værdi gennem innovation. Vi kombinerer god forretnings- og teknologiforståelse med indgående viden om nationale og internationale offentlige støtteprogrammer. Derfor kan vi gøre en positiv forskel på kunders projektideer, i hele kæden fra idéudvikling til finansiering og implementering af projektet.
 
Innovayts forretningsfilosofi er baseret på uafhængighed, kompetent rådgivning og en åben tilgang til innovation.
 

Mission

Innovayts mission er at hjælpe vores kunder til at skabe værdi gennem innovation, særligt ved at medvirke til udviklingen af nye produkter og services med højt indtjeningspotentiale.
 
Til at understøtte missionen har vi defineret et sæt værdier som bærende for vores daglige arbejde. Værdierne er baseret på følgende tre overordnede principper:
  • Innovayt skal skabe værdi ved væsentligt at forøge innovationsevne og –resultater for alle kunder
  • Innovayt skal stræbe efter at repræsentere højest mulig faglig standard i alle ydelser til kunder
  • Innovayt er en socialt og etisk ansvarlig virksomhed

Innovayt er et moderne konsulenthus med en tidssvarende personalepolitik. Vi stræber efter at give vores ansatte maksimalt ansvar og udfordringer inden for de muligheder, som er givet af vores forretning og medarbejdernes individuelle forudsætninger.

Vi er medlemmer af Managementrådgiverne og overholder deres etiske kodeks.

Vores historie

Innovayt blev grundlagt i slutningen af 2006 af en gruppe partnere med forskellig baggrund i offentlig innovationspolitik, støtteprogrammer og privat konsulentbranche.

Siden da har virksomheden udviklet sig og er i dag vokset til en markedsførende position på dets hjemmemarkeder i Skandinavien og Portugal. Samtidig er der over årene rekrutteret en base af højt kvalificerede konsulenter, som besidder forskningskompetencer inden for alle væsentlige akademiske discipliner og som har en dyb forståelse inden for kommercielle og finansielle discipliner.

Over årene har efterspørgslen efter Innovayts ydelser desuden udviklet sig fra rene støtteansøgninger, og bredden i services er tilsvarende udvidet. I de senere år er en række større opgaver, dels omkring mobilisering af SMV’er, dels omkring permanent rådgivning af virksomheder og organisationer om innovationsprogrammer, blevet løst for kunder.

Tilsvarende er kundebasen udvidet betydeligt, fra oprindeligt overvejende mindre virksomheder til nu også en lang række universiteter, forskningsinstitutioner og store virksomheder.

Innovayt har i dag 45 fastansatte konsulenter og er etableret med kontorer i København, Oslo, Braga og Porto (Portugal). Se medarbejdere.

Fortæl om dit projekt
Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder.
Kenneth Glarbo kglarbo@innovayt.eu Phone: +45 2528 6362

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71