Investerings- og kreditinstrumenter

Ud over muligheden for direkte støtte til innovation i form af et subsidie (grant) findes et stigende antal offentlige programmer, som har til formål at finansiere virksomheders innovative ideer gennem tilførsel af aktiekapital, lånekapital eller anden form for kredit. Eksempler på dette findes i flere af Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) instrumenter, i danske Vækstfonden og i det europæiske EIC Accelerator-instrument (Blended Finance-option).

Derudover kan der i nogle lande og regioner være muligheder for fordelagtig finansiering via skattefradragsordninger for private R&D-investeringer.

Innovayts eksperter hjælper din virksomhed med at udnytte mulighederne gennem følgende services

  • Screening og udvælgelse af de mest fordelagtige investerings- og kreditinstrumenter til jeres formål
  • Udarbejdelse af ansøgninger til relevante instrumenter, herunder bl.a. udarbejdelse af låneansøgninger, finansielle planer og forretningsplaner
  • Assistance til due-diligence-processer og forhandlinger med eksterne investorer og forvaltere af instrumenter med henblik på at sikre bedst mulige investeringsvilkår for kunden
  • Assistance til forhandlinger med lån- og kreditgivere omkring type og vilkår for kredit, rentesatser, tilbagebetalingsplaner mv.
  • Vi implementerer ‘blended finance’-strategier for kunder, hvor støtteinstrumenter (grants) kombineres med aktie- og kreditinstrumenter, eller via ansøgning til integrerede instrumenter såsom EIC Accelerator (Blended Finance-option)
Fortæl om dit projekt
Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder.
Kenneth Glarbo kglarbo@innovayt.eu Phone: +45 2528 6362

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71