Innovationsstøtte

Innovayt er eksperter i at hjælpe vores kunder til finansiering fra offentlige støtteprogrammer.

Vi hjælper kunden med identifikation og udvælgelse af program og udvikling af kundens projektidé; vi finder de rette partnere til projektet og udarbejder en støtteansøgning af høj kvalitet, som er målrettet mod det udvalgte program.

Vores hovedfokus er på europæiske og danske støtteprogrammer indenfor forskning, udvikling og innovation, såsom EU’s Rammeprogram for forskning og Innovationsfonden i Danmark. Men vi arbejder også med programmer som støtter markedsmodning, personalemobilitet, kapacitetsudvidelse, opbygning af infrastruktur samt temaprogrammer indenfor områder som grøn energi, miljø og IT. Det væsentligste mål i vores indsats er at finde det rigtige match mellem programmet og kundens behov.

Se her for et overblik over de forskellige trin i ansøgningsprocessen.

Fortæl om dit projekt
Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder.
Kenneth Glarbo kglarbo@innovayt.eu Phone: +45 2528 6362

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71