Finansieringsstrategi

Mulighederne i det europæiske funding-landskab er uoverskuelige, og ændrer sig tilmed hele tiden, som der søsættes nye instrumenter, mens andre ændres eller ophører med at eksistere.

Med vores lange erfaring med offentlig innovationsfinansiering kan vi hjælpe dig med at skabe overblik og udvikle en klar og effektiv og finansieringsstrategi for dine innovationsaktiviteter eller konkrete projektidé.

I vores arbejde med finansieringsstrategier inddrager og analyserer vi alle de vigtigste forhold, der belyser et match med programmet og dermed relevansen af en ansøgning. Det omfatter aspekter som nyhedsværdi, støttede aktiviteter, virksomhedens eksisterende profil og forretningsplan samt formkrav i programmet. Men hertil kommer også en række uformelle aspekter som f.eks. historiske succesrater, tidligere støttede projekter i det undersøgte program og andre forhold.

Derudover belyser vores rådgivning omkring finansieringsstrategi også den up-front investering i tid og penge, som kunden skal påregne ved igangsættelse af ansøgning og senere til projektledelse og afrapportering af en tildelt bevilling eller investering fra programmet.

Tilsammen udgør disse elementer et solidt grundlag for virksomheden til at træffe en beslutning om ansøgning til et eller flere finansieringsinstrumenter.

Funding Scan

Et eksempel på Innovayts arbejde med finansieringsstrategi er Innovayt Funding Scan – et produkt rettet mod kunder, der ønsker et fuldt overblik over støtte- og finansieringsmuligheder for en hel virksomhed, en forskningsorganisation, eller for et antal forretningsområder eller projektideer hos kunden.

Resultatet af et Funding Scan er en grundig rapport over alle relevante finansieringskilder, der sammenfatter alle væsentlige karakteristika ved programmet i en overskuelig form, der gør det muligt at sammenligne programmerne på de aspekter, der er vigtigst for ansøgere, f.eks. adgangskrav, støttevilkår og konkurrencesitutation i programmet.

Formålet med Innovayt Funding Scan er at give kunden et grundlag for udvalg og prioritering af finansierings- og støttemuligheder op mod kundens projektideer og dermed skabe grundlag for beslutning om igangsættelse af ansøgninger til udvalgte finansieringsinstrumenter.

Fortæl om dit projekt

Har du en relevant idé, så kontakt os gerne til en snak om dine muligheder.

Thomas Elmbæk Knudsen

telmbaek@innovayt.eu
+45 25 28 63 61

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71