Innovationsfonden – Grand Solutions

Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte ideer, viden og teknologi til værdi for Danmark.

Grand Solutions-instrumentet tilbyder støtte til samarbejder mellem en eller flere virksomheder og/eller offentlige forskningsinstitutioner, typisk med et mål om at overkomme teknologiske barrierer og udvikle en proces eller et produkt med et kommercielt potentiale samt bidrage til løsningen af samfundsmæssige problemstillinger

Kommercielle muligheder: For den private aktør i Grand Solutions-projekter er der mulighed for styrket markedsposition og øget indtjeningsevne som resultat af medfinansieringen fra fondens side. For forskningsinstitutioner og offentlige parter åbner Innovationsfonden især op for muligheden af publiceringer af forskningsresultater, uddannelse, spin-offs og nye teknologier.

Støttemulighed: Grand Solutions-projekter modtager typisk mellem 5 og 30 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden, som dækker op til 75% af projektets omkostninger.

Krav: De væsentlige vurderingskriterier for Innovationsfondens Grand Solutions-projekter omfatter:

– Marked: Projektideen skal have et åbenbart erhvervsmæssigt potentiale.

– Teknologi: Der skal være tale om forskning og innovation af høj international standard.

– Entrepreneurship: Ideen skal indebære ledelse og samspil mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 22 95 85 00