Innovayt vinder udbud om fremtidig rådgivning af DTU-forskere

19-02-2020

Innovayt har i efteråret 2019 vundet to store udbud fra DTU om leverance af konsulentydelser på universitetets eksterne fondsansøgninger til europæiske og andre programmer. Som DTUs valgte eneleverandør af soft funding-konsulentydelser i årene fremover vil alle DTU’s institutter og forskere kunne trække på rådgivning fra Innovayts eksperter om forskellige aspekter af ansøgningsvirksomhed, herunder anvisning af støttemuligheder, projektformulering, udarbejdelse af skriftlige ansøgninger, rekruttering og håndtering af konsortiepartnere og kvalitetssikring af ansøgninger.

Rammeaftalen med DTU om rådgivningsydelser løber fra 1. januar 2020 og to år frem, med mulighed for forlængelse.

Danmarks Tekniske Universitet indhenter årligt knap 2 mia. DKK i eksterne forskningsmidler inden for universitetets hovedområder.

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 22 95 85 00