Slut på Fase 1 i EU’s SME-Instrument

04-10-2019

Den såkaldte Fase 1-støttemulighed i Horizon 2020’s SME-instrument er – med den nylige september-deadline nu overstået – nu endegyldigt bortfaldet. Herefter består kun muligheden af ansøgning til Fase 2, som fremover omdøbes til EIC Accelerator, i resten af Horizon 2020-programmets løbetid. Herefter fortsætte EIC Accelerator i en tilpasset form i det nye Horizon Europe-program, som løber fra 1. januar 2021 og 7 år frem.

I Fase 1 kunne ansøgere opnå støtte til forberedelse af større markedsmodningsforløb med en startbevilling på 50.000 euro, med en option på en Fase 2-bevilling på yderligere flere millioner i forlængelse deraf.

Efter offentliggørelsen af resultaterne fra den seneste Fase 1-deadline, har vi hos Innovayt opgjort vores samlede historiske resultater med instrumentet siden dets begyndelse i 2014. Samlet set har Innovayt sikret Fase 1-støtte til 110 kunder, med en overordnet succesrate på 74 procent i ansøgninger, som vores konsulenter har stået for.

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 22 95 85 00