Innovationsfonden – InnoBooster

Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte ideer, viden og teknologi til værdi for Danmark.

InnoBooster er det vigtigste danske støtteprogram rettet mod SMVer og deres innovative forretningsideer. Programmet støtter teknologiudvikling i samarbejde med videnleverandører, via rekruttering og andre innovationsaktiviteter.

Kommercielle muligheder: InnoBooster yder støtte til virksomheder, der ønsker at udvikle og markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller forbedre en proces, der øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst.

Finansiering: InnoBooster støtter projekter af op til 2 års varighed og med tilskud på mellem 50.000 og 5 millioner kroner. Støtteraten er 33 procent, med mulighed for at opnå en højere effektiv støtterate for projekter, der søger om mindre end 1,5 millioner kroner i støtte.

Krav: Projektansøgninger til InnoBooster skal opfylde følgende krav:

– Nyhedsværdi: Virksomheden skal iværksætte nye udviklingsaktiviteter og resultatet af projektet skal adskille sig klart fra, hvad der i øvrigt findes på markedet i dag.

– Værdiskabelse: Virksomheden skal sandsynliggøre, at den kan opnå en væsentlig konkurrencemæssig fordel og på sigt komme til at tjene penge på løsningen.

– Gennemførelse: Det skal stå klart, hvilke konkrete aktiviteter der skal foregå i projektet, hvilke konkrete resultater virksomheden vil stå med efter projektet, og hvad disse skal bruges til. Desuden skal virksomheden både have et team med de rigtige kompetencer, og de nødvendige økonomiske ressourcer til at gennemføre projektet med succes.

– Økonomisk effektivitet: Projektet skal være budgetteret realistisk og den ønskede investering skal stå mål med den forventede forretningsmæssige gevinst og projektets risiko.

Det er et krav, at den ansøgende SMV har tiltrukket minimum 100.000 DKK i ekstern kapital i de seneste 3 år inden ansøgningen, eller at SMV’en har opnået en bruttofortjeneste på minimum 250.000 DKK i seneste regnskabsår.

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 22 95 85 00